מאמרים

כתבות | מאמרים | סיפורים | חיזוקים | קצרצרים

הרב בא אליך

פרוייקט מיוחד. רבני קהילות, בתי כנסיות ורבני ערים, בטור מיוחד לבני הנוער

הרב בא אליך

פרוייקט מיוחד. רבני קהילות בתי כנסיות ורבני ערים בטור מיוחד לבני הנוער

אתה נשר

בתוך שניות הרגיש הגוזל שהוא עומד להיטרק על הסלעים המשוננים, ואז פרס את כנפיו לכל רוחבם בבת אחת, ועף בתעופה מקצועית, הרבה יותר ממטוס החמקן…