חודש האמונה

אומן | אמון | אמונה | ביטחון

על חבל דק

הוא עבר בקלות על חבל דק ומזמין אותנו לעלות, מוכנים?