yellow painted eggs
yellow painted eggs
הבדיחות הנבחרות ששלחתם:
הבאנו לכם את הבדיחות שאנשים שלחו לו ונכנסו להגרלה
שתף מאמר זה
Share on print
Share on facebook
Share on whatsapp

עדיין אפשר לשלוח בדי להיכנס להגרלה

מ.ג.פ שלח: מרוקאי נכנם לבית שואלת אותו אשתו מה עם חמותך (אמי) אמר לה היא מחר משתחררת מהבית חולים ומגיע אלינו ל20 שנה שואלת אותו אשתו אבל כל מה שהרופא קרא לך היה בגלל שהיא עומדת למות עונה לה בעלה נכון אבל ברגע שבאתי להיכנס לחדר הרופא אמר לי ‘חבבי תתכונן לגרוע מכל!

אלישמע ורחל ציון שלחו: “שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד תכלת מרדכי” תודו שקראתם את זה במנגינה.

אליהו גרינברג שלח: איך אמרקאי בבית מלון אומר לפקיד שהמזגן שלו נוטף המשיב הרוח מוריד גשם במבטא אמרקאי כבד

תהילה שלחה: חבר מתקשר לחבר שלו תגיד יש כזה דבר פינגווין גבוהה עונה לו החבר אין כזה דבר החבר משיב: אופסס דרסתי שוב נזירה

נתן משה שלח: שלושה משוגעים יושבים על הרצפה בבית משוגעים.
המשוגע הראשון מביט מעלה ומתחיל לצרוח.
המשוגע השני גם כן מביט מעלה ומתחיל לצרוח.
המשוגע השלישי שואל אותם: למה אתם צועקים?
המשוגע הראשון אומר: אני מפחד ליפול למעלה

שלמה כהן שלח: שלושה משוגעים יושבים בבית משוגעים.
משוגע א’ מסתכל למעלה ומתחיל לצעוק.
משוגע ב’ מסתכל למעלה וגם מתחיל לצעוק.
משוגע ג’ שואל אותם: “למה אתם צועקים?”.
משוגע א’ אומר: “אני מפחד ליפול למעלה”.

אהבת? שתפו הלאה
Share on print
Share on facebook
Share on whatsapp
החודש עובדים על ניצול הזמן:
ספרו לנו על מקרה שבו הצלחת לעשות שני דברים יחד, ואולי תזכו בפרס!

שלחתם? נכנסתם להגרלה

18-Mail
הרשמה לעדכונים
פרויקט במדרכה | הנערים משתפים למה הם באים למפגשים בכל שבוע
פרויקט במדרכה | הנערים משתפים למה הם באים למפגשים בכל שבוע