חודש ניצול הזמן

ניצול זמן | ניהול זמן | זמן זה כסף | זמן זה חיים!

האם כבר אכלת היום?

כשם שאנחנו זקוקים למזון פיזי בכל יום ויום, כך אנחנו צריכים בכל יום את מנת המזון הרוחני שלנו.