חודש עוצמה והעצמה

עלה למעלה עלה | עוצמה והעצמה | להוביל להצלחה | לחגוג ניצחון

אתה נשר! | סיפור עוצמתי חזק ביותר

בתוך שניות הרגיש הגוזל שהוא עומד להיטרק על הסלעים המשוננים, ואז פרס את כנפיו לכל רוחבם בבת אחת, ועף בתעופה מקצועית, הרבה יותר ממטוס החמקן…