מאור לנוער

מזל טוב – קרנף נולד בספארי ברמת גן

בעולם נותרו שתי קרנפיות רחבות שפה מתת המין הצפוני, וגם תת המין הדרומי, שנמצא בספארי, מצוי בסכנת הכחדה. כל המלטה כזו מרגשת את כל שומרי הטבע והעוסקים בריבוי קרנפים.

האם כבר אכלת היום?

כשם שאנחנו זקוקים למזון פיזי בכל יום ויום, כך אנחנו צריכים בכל יום את מנת המזון הרוחני שלנו.