מאור לנוער

מזל טוב – קרנף נולד בספארי ברמת גן

בעולם נותרו שתי קרנפיות רחבות שפה מתת המין הצפוני, וגם תת המין הדרומי, שנמצא בספארי, מצוי בסכנת הכחדה. כל המלטה כזו מרגשת את כל שומרי הטבע והעוסקים בריבוי קרנפים.