פסח יוצא במוצאי שבת, מה עושים? כל ההלכות בקיצור:
שתף מאמר זה
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp

ערב פסח שחל בשבת:
א. ערב פסח שחל להיות בשבת מקדימים את הבדיקה ליום חמישי בלילה ואין לומר שאין זה זמנה שהרי בליל שבת אי אפשר לטלטל את הנר וביום יג’ אי אפשר לבדוק שאסור לבדוק ביום.
ב. אחרי הבדיקה ביום חמישי בלילה מבטלים את החמץ כמו כל שנה בשעת הבדיקה ויזהרו מאוד להצניע את החמץ שנשאר ונועד לאכילה ביום שישי ושבת בפינה מיוחדת שלא יתפזר ויצטרכו בדיקה נוספת.
ג. לגבי ביעור חמץ טוב לבער בערב שבת קודם חצות כדי שלא יבואו בשאר שנים לבער אחר חצות.
ד. אין צריך לבטל בשעת השריפה, כי הרי חוזר וזוכה בחמץ שמשאיר לשבת. אלא אם כן אותו אדם ביער את כל החמץ שברשותו ובשבת אוכל רק אוכל שכשר לפסח.
ה. מותר לעשות מלאכה ביום שישי כמו בשאר ערבי שבתות של כל ימות השנה ואפילו מלאכה מקצועית ובלבד שישתדל להכין צרכי פסח כראוי.
ו. נהגו להתפלל בנץ החמה תפילת שחרית של שבת ולא יאריכו בתפילה כדי שיספיקו לעשות סעודה על הפת ויבטלו את החמץ לפני זמן איסורו (10:14 סוף זמן אכילת חמץ).
ז. אדם שרוצה לקום מאוחר יכול בתנאי:1.שיכין מצה כזית שלמה מטוגנת/מבושלת על מנת לצאת ידי חובת סעודה שנייה בפת. 2.שיבטל את החמץ כבר ביום שישי או בערב שבת או בשבת מיד שקם.
ואם רוצה לאכול דווקא בבוקר וקם מאוחר יתפלל עד מוסף ויאכל ויבטל ואחר כך יתפלל מוסף.
ח. ביעור חמץ ניתן לעשות במספר אופנים: 1. לפורר פחות מכזית ולזרוק לפח אשפה 2. לפורר לפחות מכזית ויזרוק לשירותים ואין זה ביזוי אוכלים שהרי הותרה שריפה וזה מצוותו 3. יניח בשקית אשפה וישפוך עליהם חומר פוגע שאינו מוקצה כגון סבון כלים.

אהבת? שתפו הלאה
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on whatsapp

לפוסט הזה יש 2 תגובות

  1. shmuli

    news

  2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    news

כתיבת תגובה

איך נגיף הקורונה השפיע עליכם בשנה האחרונה?
צעירים משפיעים!
התשובות הנבחרות ביותר יפורסמו כאן בקרוב

החודש עובדים על שליטה עצמית:

18-Mail
הרשמה לעדכונים
מסיבת פורים 2021 | סניף אלעד | מאור לנוער
מסיבת פורים 2021 | סניף אלעד | מאור לנוער