החודש עובדים על בין האדם לחברו:

בקצרה: חודש תמוז יש בו את יום יז בתמוז, ימי אבלות על החורבן.

התמקדות בקצרה: תחילת החודש נשוחח עם הנערים על נושא “בין האדם – לעצמו” על העצמה, לא לפיצול אישיות, חובת האדם להיות שלם עם עצמו, בריאות הנפש.

סימן החודש: העוצמה שבהעצמה.  נדאג שהנערים יבינו שבכל מקום בו הם נמצאים ניתן לעלות ולהתעלות. שהכל בסדר גם שההרגשה היא שלא. שאנחנו בעצם באצע תהליך.

ניזום פעולות שיגרמו להבין כי גם חצי הוא שלמות. שהמטרה אינה העיקר אלא העיקר זה הדרך. (פעילות למשל, ניתן לנערים לספר על במה הם הכי טובים. להתמקד בטוב ולהעצים אותו. כולנן קיבלנו כלים, ספרו לי מה הדברים שאתם מעולים בהם). נעלה על נס את הערך להאמין בעצמי.

מושגים מקבילים להעצמה: לראות רחוק, לשאוף גבוה, להאמין בעצמי, להלחם עד לניצחון, אני לא לבד,

שאלות רעיוניות למשל כנושאי תוכן למפגש: איך אפשר לקיים בדור כזה את חובתי כיהודי? מה עושים כשאני לא עומד בציפיות? נפלתי – קמתי, האומנם?

על הרכזים לדאוג להעלות נושאים אלו בפני הנערים. ולברר שאכן המרצים יודעים ומקדמים נושאים אלו.

Please input valid API key & Calendar ID.