סניפים מובילים - משימה חודשית
ספרו לנו על קבלה אישית שקיבלתם בכיבוד הורים ואולי תזכו בפרס:
סניף אלעד
שליחת תמונה 45%
סניף קרית אונו
שליחת תמונה 33%
סניף ראש העין
שליחת תמונה 25%

החודש עובדים על עוצמה והעצמה

חודש אדר – שמחה
בקצרה: חודש אדר שהשנה מתחלק לשני חודשים. יש בו את חג הפורים. חג המסמל יותר מכל את השמחה.

התמקדות בקצרה: בחודש הראשון אדר א נשוחח עם הנערים על מעלת השמחה. בהמשך חודש אדר ב נתמקד בהבדל “בין שמחה להוללות” הקשר בין השמחה לבריאות האדם וחובת האיזון כמו בכל מידה.

סימן החודש: שמחה. נדאג שהנערים יבינו עד כמה חשיבות השמחה בחיי היום יום, הקשר בין האמונה שהכל לטובה לשמחה גם כשיש קושי. ההתייחסות הנכונה והראויה לשמחה.

ניזום פעולות שיגרמו להבין על מעלת השמחה. פעילות למשל, הגרלה כל מי שנעמד מול הקבוצה ומספר בדיחה בצורה מכובדת. או לחלופין שולח סרטון קצר.

משחק חברתי לכיבוד הורים: נחלק את הקבוצה לזוגות. נושיב אתם אחד מול השני. ונקציב זמן למשחק, מי מצליח להצחיק את חברו ראשון.
שאלות רעיוניות למשל כנושאי תוכן למפגש: למה לשמוח? מה קורה כשמתמודדים עם קושי?

יוזמות פרויקטים ורעיונות בנושא שמחה יתקבלו בברכה.

על הרכזים לדאוג להעלות נושאים ולברר שאכן המרצים מקדמים נושאים אלו.