החודש עובדים על שליטה עצמית

חודש אב – שליטה עצמית

בקצרה: חודש אב יש בו כמובן את צום תשעה באב המסמל את חורבן המקדש ושנאת חינם. בכללותו הוא חודש בו הנערים נמצאים בחופשה והפתויים רובצים לפתחם.

התמקדות בקצרה: תחילת החודש נשוחח עם הנערים על חורבן ושנאה. בהמשך נתמקד בנושא “שליטה עצמית” על האיזון בין הדחפים לרצונות. בין ליפול ללהתעלות, ובין נסחף לסוחף.

סימן החודש: העוצמה בלקיחת אחריות.  נדאג שהנערים יבינו את האחריות הגדולה בניהול חייהם. בניהול הדחפים והתאוות.

ניזום פעולות שיגרמו להבין שהתגברות היא ניצחון, ושליטה עצמית היא הצלחה. (פעילות למשל, ניתן לנערים לספר על התגברות אישית שלהם. סיפור אישי שיחרוט בליבם את השאיפה לקבל החלטות טובות). נעלה על נס את הערך שליטה עצמית.

מושגים מקבילים לשליטה עצמית: לבחור בטוב. התגברות – התבגרות. לההפך למצליחן. ממוקד מטרה. החלטות טובות.

שאלות רעיוניות למשל כנושאי תוכן למפגש: האם ישנה בחירה אמיתית ומאוזנת בין טוב לרע? איזהו גיבור הכובש את יצרו, האומנם? ההבדל בין מי שזורם לזה שלא.

על הרכזים לדאוג להעלות נושאים אלו. ולברר שאכן המרצים יודעים ומקדמים נושאים אלו.