הרשמה לארגון הנוער:

נערים ונערות יקרים, בקרוב נהפוך לארגון נוער מסודר. מאמץ קטן של כל אחד ואחת וביחד נצליח!